LOVE, WISDOM og POWER

Krystaller er skønhed skabt af naturen, og mange mennesker køber og anvender dem netop på grund af deres æstetiske funktion, fx i form af et smykke eller som en pyntegenstand i hjemmet. Men krystaller kan med deres energier også støtte dig på din vej gennem livet. Krystaller er levende, dvs. fyldt med levende energi, og derfor kan de kodes med en intention. Jeg tilfører alle mine krystaller og krystalsmykker intentionen Love, Wisdom og Power. Mit ønske hermed er, at du med din krystal eller dit krystalsmykke kan starte en personlig proces, hvor du lærer at lytte til din indre stemme samt vækker og udvikler din egen intuition. Dette vil resultere i, at du fra hjertet kan skabe det liv, som du ønsker for dig selv og for andre – at du opnår balance i dit liv.

INTENTION

En intention – dvs. hvorfor du ønsker at skabe noget bestemt – er som at rette en pil mod målet. For at ramme plet skal din intention være klar, for intentionen giver retning for energien, som fører pilen sikkert i mål uden forhindringer, tvivl eller bekymringer. Intentionen Love, Wisdom og Power, som jeg koder alle mine krystaller med, forbinder og forstærker krystallernes unikke, individuelle krystalegenskaber.

INTUITION

I dit første møde med krystaller kan du måske ikke føle deres energier, men du føler dig tiltrukket af nogle specielle sten, uden du kan forklare hvorfor. Her bør du følge dine indskydelser fra hjertet, som kommer fra din intuition. Med øvelse kommer du i større kontakt med din intuition, hvis du ønsker det. Men det kræver, at du øver dig i at være i dit hjerte og mærke i nuet, i stedet for at du bruger din hjerne til at regne ud hvorfor.

En uddybende forklaring

Love, Wisdom og Power er en treenighed – tre dele smeltet sammen til en enhed – der udgør en feminin energispiral for harmoni, vækst og flow. At der er tale om en feminin energispiral skyldes, at det er en meget jordbunden energi, som er støttende og opløftende.

Denne energispiral udgør bevægelse af energien bag alt fysisk skabt. Den er et manifesteringsværktøj eller udviklingsredskab for det enkelte menneske, så vedkommende kan holde kvaliteterne Love, Wisdom og Power i enhed og balance. Der er altså tale om en energistruktur, der kan transformere vores udfordringer i tanke- og følelsesprocesser, og som senere manifesteres som enhedsenergien i os i hjertet, i ting og i vores fysiske verden.

LOVE

Love (Kærlighed) skal i denne sammenhæng ikke forstås som betinget romantisk eller praktisk kærlighed. Love er derimod en ubetinget kærlighed. Den bidrager til at skabe ro i dit indre, fordi du accepterer dig selv fuldt ud som den, du er. Du hænger dig ikke i fortiden eller fremtiden, men er til stede i nuet, for det er kun der, du kan skabe noget nyt.

Når du kommer i balance med dig selv, så føler du dig forbundet med alt: med livet, med jorden, med andre – og med dig selv. Du finder ro i det, du tænker, føler og på den måde, du handler. Du tager ejerskab over din motivation, dine drømme og dine visioner. Når du befinder dig i denne tilstand, kan du relatere frit til andre og lade dem have deres syn, standpunkter og holdninger – du har respekt og medfølelse for andre.

WISDOM

Wisdom (Visdom) er en udvidet forståelse af verden og et nyt syn på den viden, du bærer i dig. Wisdom repræsenterer lyset i skabelsen og vores forbindelse til læring, vores bevidsthed og forståelse af os selv og vores tilstedeværelse i verden.

Når du får lys ind i form af information, så bliver dit syn udvidet, og dit perspektiv bliver bredere. Du får større klarhed og får øje på nye muligheder i dig selv. Du får større forståelse for, hvorfor vi er, hvad vi er, og hvem vi er. Dit potentiale – dvs. dele af dig selv, du har gået rundt med ubevidst og ikke har haft øje på – har du nu mulighed for at bringe i spil i dit liv. Før du kan bringe dit fulde potentiale frem, må du arbejde dig gennem dine udfordringer i form af skyggesider og komme overens med og afslutte dem. Du kan bringe din nye viden i spil, når du tager læringen til dig og accepterer og elsker dit større selv og dit udvidede syn og perspektiv, som du har fået gennem din selvopdagelse.

POWER

Power (Kraft) er at tage ejerskab og ansvar for sig selv og sit liv. Det er dig, der bestemmer over din krop og dine tanker. Power er den kraft i form af ro og balance i dine tanker og følelser eller sind og krop, som er blevet aktiveret i dig gennem din indre energirejse tilbage til enhed og balance. Med Power får du et bredere perspektiv, og meget mere i livet giver mening. Power er også glæden ved at dele dig selv – din viden og kærlighed – med alle, du møder. Du foretager altså en beslutning om at tage ansvar ikke kun for dig selv, men også for andre.

Hvert individ må finde sin egen vej for at fuldende treenigheden Love, Wisdom og Power ved at forbinde sit sind, sin krop og sin spiritualitet.